字級:
小字級
中字級
大字級
ĐẠO PHẬT Trong Đời Sống Dharma Drum Mountain
請使用行動條碼下載
Android  QR Code
Android 前往連結

※使用 Google Chrome 瀏覽器查看Android版,滑鼠按右鍵並點選「在無痕視窗中開啟連結」;使用 MicrosoftEdge 瀏覽器查看,請使用「新InPrivate視窗」瀏覽,鍵盤輸入Ctrl+Shift+P。


“Phật pháp thật vi diệu, nhưng người biết về nó thì quá ít, ngược lại người hiểu sai thì lại qúa nhiều!” Pháp sư Thánh Nghiêm khi mới bắt đầu làm Sa Di luôn nhắc nhở mình phải đem sự tuyệt vời của Phật pháp chia sẽ cho nhiều người. Vì vậy, Ngài đã dùng hết tâm sức của mình vào việc cuộc sống hóa và hiện đại hóa Phật Pháp, làm cho càng nhiều người nhờ vào sự quan tâm và giáo dục, mà nâng cao bản thân, biết quan tâm chăm sóc người khác, từ đó mà trong cuộc sống lúc nào cũng cảm nhận được sự bình an và tự tại trong tâm hồn.

“Phật giáo với đời sống” App thu thập những bài giảng của pháp sư Thánh Nghiêm như: “ Phật pháp trong đời sống hằng ngày”, “Cẩm nang diệu pháp”, “Làm sao để an định thân tâm với áp lực cuộc sống”, “ Nâng cao phẩm chất cuộc sống” v.v. thành 12 loại ngôn ngữ và Video, hy vọng Phật pháp như một luồng gió mát dịu thổi vào trong đời sống bận rộn và đầy áp lực này, giúp cho con người không những có thể an thân, an tâm, an gia và an nghiệp, mà còn có cuộc sống hạnh phúc với sự tích phước, làm phước và bồi phước.

TOP