字級:
小字級
中字級
大字級
Tự thân trưởng thành Dharma Drum Mountain
請使用行動條碼下載
Android  QR Code
Android 前往連結

※使用 Google Chrome 瀏覽器查看Android版,滑鼠按右鍵並點選「在無痕視窗中開啟連結」;使用 MicrosoftEdge 瀏覽器查看,請使用「新InPrivate視窗」瀏覽,鍵盤輸入Ctrl+Shift+P。


Từ lúc vừa sinh ra con người đã bắt đầu bước tới cái chết. Vậy sự tồn tại giữa sanh và tử ấy là như thế nào? Ngoài việc ngày ngày bận rộn mưu sinh và học tập, phải chăng còn có những thứ khác nữa? Khi gặp phải bão táp cuộc đời, đó phải chăng là một sự đả kích? Hay là dịp để chúng ta nhìn thấy rõ ràng hơn giá trị và phương hướng của chính mình?

App “Sự trưởng thành của bản thân” đã sưu tập 16 bài viết và video bài giảng của Hòa thượng Thánh Nghiêm như “Đời người sống vì điều gì”, “làm sao để vượt qua những khó khăn trong cuộc đời”, “Phương pháp tìm lại bản thân thật sự của mình” , “làm sao thoát khỏi những muộn phiền của cuộc đời” v.v..., dùng ngôn ngữ bình dị gần gũi, từ quan điểm của Phật pháp giải quyết những khúc mắc về sự sống, để đạt được sự tự do của tâm linh và tự tại của sinh mệnh.

TOP